beleid
home
beleid
actuele projecten
contacten

In afnemende mate wordt kunst en cultuur gewaardeerd in haar bijdrage aan de samenleving, terwijl het toch zo belangrijk is voor het ontwikkelen van de eigen identiteit en de gemeenschapszin in het algemeen. Daarnaast is er bij overheden afnemende aandacht voor de economische functies en waarden van kunst en cultuur.

Veel overheden willen wel, maar beschikken niet meer over de middelen om de sector te ondersteunen.

Toch wil Stichting Prompt zich hard maken voor de sector, met of zonder subsidie.

In het beleid gaat Stichting Prompt ervan uit, dat de activiteiten die de stichting ondersteunt, aansluiten bij het culturele aanbod van de provincie Utrecht. In onze ogen een professioneel aanbod, dat een goede aanvulling vormt op verdere professionalisering en uitbreiding van de culturele activiteiten. Onze werkzaamheden zijn erop gericht het aanbod van figurentheater als zodanig meer in de schijnwerpers te zetten.
Wij ondersteunen:

  • Activiteiten gericht op het ontwikkelen, versterken en verbreden van het figurentheater.
  • Projecten die kunst binnen de scholen brengen met als nevendoel educatie
  • Projecten waar mens en maatschappij centraal staan en tot uiting komen in een kunstvorm zoals theater.

Het beleid biedt een kader en laat een overzicht zien, waardoor de stichting afwegingen kan maken en sturing kan geven. Om de nota vorm te geven is er gestart met een inventarisatie van de huidige situatie. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: welke doelstellingen wil de stichting bereiken, welke ontwikkelingen zijn er gaande, waarin kan de stichting zich versterken en onderscheiden en wat kan er worden vernieuwd.

In 2017 is de Stichting Prompt door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Giften zijn welkom op IBAN NL77RABO0302930736 t.n.v. de Stichting Prompt.

Klik hier om door te gaan naar de Inleiding
Klik hier om door te gaan naar de Doelstelling
Klik hier voor het jaarverslag 2017

De statuten zijn hier te bekijken en de privacyverklaring hier.