Doelstelling

Kunst en cultuur verbinden mensen, laten nieuwe inspirerende perspectieven zien, kunnen ontroeren en verwonderen en ons een spiegel voorhouden. Contact met die verschillende visies en invalshoeken is van wezenlijk belang voor het functioneren van de pluriforme maatschappij, waarin wij leven.

Kunst brengt ons met elkaar en met onszelf in gesprek. De manier waarop zij dat doet is vaak niet eenvoudig te doorgronden.

Kunst spreekt onze hele persoon aan, ook onze zintuigen.

Kunst, in zijn verscheidenheid, creŽert ruimte voor nieuwe ideeŽn en stimuleert creatieve processen. 

Stichting Prompt probeert met zijn productie's hieraan een bijdrage te leveren.
Daarnaast wil het kinderen, jeugd en volwassenen, in contact brengen met verschillende vormen van figurentheater. Vooral voor het jonge kind is de meerwaarde van figurentheater belangrijk. In de samenleving wordt de ‘wereld’ bepaald door volwassenen, terwijl het jonge kind zich juist in een wereld van figuren en knuffels ‘groot’ kan voelen. De verworven kennis draagt bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Bij het ontwikkelen en tot stand brengen van de verschillende projecten, werken we samen met jonge mensen, die ervaringen willen opdoen in hun vakgebied.

In het kort betekent dit, dat Stichting Prompt zich richt op:

  • Het produceren van nieuwe voorstellingen.
  • Samenwerken met jonge mensen om hen ervaring op te laten doen; dit kan op het gebied van theater, maar ook voor film of op het vlak van organisatie en administratie.
  • Ondersteuning, begeleiding en bemiddeling, gericht op kwaliteitsverbetering en nieuwe initiatieven.
  • Het faciliteren van een locatie voor figurentheater.
  • Een werkplaats voor theatermakers waar decors en voorstellingen ontwikkeld kunnen worden.
Prompt in een schema:
schematische weergave Stichting
Uitgangspunt voor de Stichting is zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met de verschillende vormen van figurentheater. Kinderen, jongeren en volwassenen worden bereikt met verschillende activiteiten op dit gebied, zowel in het onderwijs, op de locatie in Soest als wel daarbuiten, en in het eigen atelier "De Flierefluiter". Ook de eigen sector wordt bediend. Semi-professionals kunnen begeleid en ondersteund worden ten behoeve van het theaterproduct en de kwaliteitsverbetering daarvan. Professionele theatermakers kunnen terecht voor advies, bemiddeling en facilitering.


Klik hier om terug te keren naar Beleid
Klik hier om door te gaan naar Inleiding